Pytania i porady

Oto podstawowy spis działań, jakich powinniśmy się podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby.

Jeśli odejdzie bliska nam osoba, należy przede wszystkim:

  • Wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wypisał tzw. kartę zgonu (karta zgonu jest potrzebna do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego).
  • Jeśli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z usług naszego domu pogrzebowego, wówczas po wystawieniu karty zgonu odbierzemy zwłoki, by zgodnie z wymogami prawa przewieźć je do chłodni lub kostnicy miejskiej.
  • W miarę możliwości tego samego, względnie następnego dnia, należy przyjść do jednej z naszych placówek wraz z dokumentami, których wykaz zamieszczamy poniżej i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią pogrzebową oraz jej przebiegiem. Oczywiście w tych trudnych i bolesnych chwilach służymy Państwu wszelką radą oraz pomocą.


Jakie formalności należy uregulować?
Na Państwa życzenie, nasz dom pogrzebowy może uregulować wszelkie formalności, zarówno w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak i te związane ze zwrotem zasiłku pogrzebowego z ZUS, KSUS czy MSW. Wystarczy jedna wizyta w naszym zakładzie abyśmy zajęli się wszystkim, co niezbędne. W przypadku śmierci w wyniku wypadku możemy zaoferować Państwu również pełną pomoc prawną przy odzyskiwaniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Z Państwa strony oczekujemy jedynie dostarczenia odpowiednich dokumentów (poniżej znajduje się ich wykaz) potrzebnych do załatwienia wszystkich formalności.

Jakie dokumenty są wymagane by zorganizować pochówek osoby zmarłej?
Aby zorganizować pogrzeb należy dostarczyć do naszego zakładu następujące dokumenty:

  • karta zgonu wypisana przez lekarza,
  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • dowód osobisty zmarłej osoby,
  • ostatni odcinek emerytury lub renty (jeżeli zmarły był emerytem lub rencistą) oraz legitymację emeryta – rencisty.


Skąd wziąć środki na zorganizowanie pogrzebu?
Środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. Obecnie jest to kwota 4000,00 zł. Kwota zasiłku wystarcza, by zorganizować przyzwoitą uroczystość pogrzebową.


Jak powinien wyglądać pogrzeb w danym obrządku religijnym?
Zakład Pogrzebowy Chmielewscy organizuje pogrzeby we wszystkich obrządkach religijnych. Posiadamy szeroką wiedzę na ten temat i jesteśmy gotowi służyć radą i pomocą tak, by zapewnić właściwy wyraz ceremonii. Kwestię wyboru osoby duchownej, która zapewni oprawę religijną uroczystości, pozostawiamy uznaniu bliskich organizujących pogrzeb.

Czy można zorganizować świecki pogrzeb?
Tak. Świecki pogrzeb zazwyczaj niewiele różni się od pogrzebu religijnego. Podstawową różnicą jest brak osoby duchownej podczas ceremonii pogrzebowej. Inny jest także dobór akcesoriów funeralnych - przede wszystkim takich, które nie są zdobione symbolami religijnymi (np. postumenty zamiast krzyży). Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcamy Państwa do kontaktu - doradzimy w każdej kwestii związanej z przebiegiem pogrzebu.