Zakres Usług

Zdając sobie sprawę z powagi chwili, dokładamy wszelkich starań, aby pełniona przez nas ostatnia posługa, wykonana została z zachowaniem najwyższego szacunku dla osoby zmarłej i taktu wobec żałobników.

Pracownicy obsługujący ceremonie pogrzebowe to osoby profesjonalnie przygotowane do tej pracy. Przed dopuszczeniem do wykonywania odpowiedzialnych zadań są poddawani długotrwałemu szkoleniu i sprawdzeniu predyspozycji do pracy o tak szczególnym charakterze.

Zależy nam bowiem na tym, aby uniknąć jakichkolwiek uchybień, które mogłyby narazić uczestników pogrzebu, jak również narazić nasze przedsiębiorstwo na utratę wypracowanego przez lata prestiżu i zaufania.